• Výrobní podnik
  • Společnost s principy sociálního podnikání
  • Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním